Welcome to eBooks2go !

Welcome to eBooks2go !

Buy the eBook

$3.99

ADD TO CART

Share this on

ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚಾನಾ: ಕಾದಂಬರಿ Sneha Sinchana (Kannada)

by ಪದ್ಮಾ‌ಗುರುರಾಜ್ (Padma Gururaj)

Overview

Category : Fiction

ISBN No :9781545738535

Author's Page

Publisher's Page

Product Details

ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚಾನಾ: ಕಾದಂಬರಿ

Author Information

ಪದ್ಮಾ‌ಗುರುರಾಜ್ (Padma Gururaj)

ಪದ್ಮಾಗುರುರಾಜ್ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕಿ.ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾದಂಬರಿಗಳುಹಲವಾರು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಗಳನ್ನು. ಪ್ರಕಟಿಸಿ.ಓದುಗರ ಪ್ರೀತಿ ಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗರೂಗಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಹಲವಾರುಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ.ಈರರಚನೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ ಕಥಾವಸ್ತು ಗಳೊಂದೊಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಓದಿನರೋಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಆಶಯಗಳ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರ ದ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತಿರುವಪದ್ಮಾಅವರು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಸಾಹಸಿ.ಆಧುನಿಕ ತೆ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಚಿಂತನೆ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರ ಈ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ .ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚನ ವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಕಾಶನ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ವಾಗಿ ದೆ.ಲೇಖಕಿ ಯವರಸಾಹಿತ್ಯಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಅನನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗಲಿ ,ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.ಪ್ರಕಾಶಕರು

You can read this Item using any of the following Apps

Related Products

Average Review:

Filter by:

Share Your Opinion

Recently viewed products

Help make us better

We’re always looking for ways to improve. If you’ve got feedback or suggestions about how we can do better, we’d love to hear from you.

Note: If you’re looking to solve a problem with your URMS eReader, app, or purchase, visit our Help page, or submit a help request.

What is the purpose of your visit?
Did you accomplish your goal?
Yes No
Where can we improve?
Your comments*