Have questions and need help?
support@ebooks2go.com

Pangungutang

Overview

Publisher
Tektime
Released
April 19, 2023
ISBN
9788835450597
Format
ePub
Category
Nonfiction

Book Details

Inayos sa 17 kabanatang tig-500 hanggang 600 salita bawat isa ang impormasyon sa ebook na ito kung paano makakasulit kapag nangungutang at iba pang paksang may kinalaman dito. Matutulungan ka nitong pagbutihin ang pagpopondo at pangungutang mo sa pamamagitan ng makatutulong na mga payo at mungkahi. Dapat ka rin nitong bigyan ng mga ideya kung paano pagbutihin ang mga paraang ginagawa mo na. Naging mas karaniwan ang pangungutang higit kailanman sa ilang mga dekada dahil sa kalagayan ng mga ekonomiya ng mundo matapos ang mga pinsala ng pandemyang Covid at ang naidulot nitong mga pinsala ng pagmahal ng mga bilihin at kawalan ng trabaho. Bilang dagdag, pinahihintulutan kitang gamitin ang nilalaman sa sarili mong website o sa sarili mong mga blog at newsletter, pero mas mainam kung isusulat mo muna ang mga ito sa sarili mong mga salita. Sa katunayan, ang tanging karapatang wala ka ay ang muling pagbebenta o pamimigay ng libro sa paraang ibinigay sa iyo.

Author Description

Read this book in our EasyReadz App for Mobile or Tablet devices

To read this book on Windows or Mac based desktops or laptops:

Recently viewed Books

Help make us better

We’re always looking for ways to improve. If you’ve got feedback or suggestions about how we can do better, we’d love to hear from you.

Note: If you’re looking to solve a problem with your URMS eReader, app, or purchase, visit our Help page, or submit a help request.

What is the purpose of your visit?
Did you accomplish your goal?
Yes No
Where can we improve?
Your comments*