Have questions and need help?
support@ebooks2go.com

Ukudla Okwehlisa I-Cholesterol: Ingozi Eyimbangela Enkulu Ekukhuleni Kwesifo Senhliziyo

Overview

Publisher
Tektime
Released
October 8, 2022
ISBN
9788835441984
Format
ePub
Category
Health & Fitness

Book Details

Ngiyethemba ukuthi uzothola lolwazi liwusizo futhi lusebenziseka. I-Cholesterol iyigama elisezithebeni kulezi zinsuku, ngenxa yokuthi ukulinganisela okukhona kusho ukufa nokuphila. Nokho kukhona izikole eziningi ezithi zinokuhlangenwe nakho kulendaba. Lokhu kwenza ukuthatha izinqumo ngokuphathelene nokudla kube nzima. Ngiyethemba ukuthi lencwajana izovusa ilukuluku elanele ukuze ubheke lendaba kakhudlwana. Ulwazi olutholakala kulencwadi elalelayo mayelana ne-cholesterol kanye nezinye izici kuye kwahlelwa kwaba izahluko ezingu-17 ngasinye esakhiwe amagama angu 500 kuya kwangu 600. Luzokusiza ukuba uqonde futhi ukwazi ukulawula amazinga akho e-cholesterol, lungase lukusize futhi ukwazi ukuyeka nemishanguzo yakho. Njengesipho esengeziwe, Ngikunikeza imvume yokuba ukwazi ukusebenzisa ukwazisa okutholakala kulencwadi engosini yakho, kuma-blogs akho nama-newsletter, yize kuyoba ncono uma uyibhala ngamagama akho.

Author Description

Read this book in our EasyReadz App for Mobile or Tablet devices

To read this book on Windows or Mac based desktops or laptops:

Recently viewed Books

Help make us better

We’re always looking for ways to improve. If you’ve got feedback or suggestions about how we can do better, we’d love to hear from you.

Note: If you’re looking to solve a problem with your URMS eReader, app, or purchase, visit our Help page, or submit a help request.

What is the purpose of your visit?
Did you accomplish your goal?
Yes No
Where can we improve?
Your comments*