Have questions and need help?
support@ebooks2go.com

Y Dydd Y Cwrddais  Ti

Overview

Publisher
Tektime
Released
February 9, 2024
ISBN
9788835461586
Format
ePub
Category
Fiction

Book Details

Nid oedd Lucille ond pedwar oed ar bymtheg, pan y'i gyrodd ei mam o'i chartref.
Ar ei phen ei hun, aethai Lucille i fyw yn yr ystâd enfawr yr oedd hi wedi'i hetifeddu o'i nain.
Aeth wyth mlynedd heibio ac yn sydyn, geilw ei llyschwaer Nicola, na allodd hi erioed ddioddef, yn gofyn iddi fwrw Nadolig efo'u cilydd a pheidio â dal dig.
Cytuna Lucille ag hyn a phan fydd hi'n mynd i ginio ar noswyl Nadolig, bydd hi'n cwrdd â'r gŵr dyfodol Nicole, Xavier Blanc.
Er mawr ryfeddod iddi, mae hi'n darganfod wedi cwrdd ag ef pum mlynedd yn ôl. Bydd y gorffennol hwnnw ar y cyd yn creu ar unwaith rhyw gytgord rhwng y ddau berson ifanc, ond ni fwriada Nicole o gwbl derbyn ymyrraeth Lucille i mewn i'w bywyd ei hun.
Wedyn, pam wahadodd Nicole hi i'r dathliad? A ydy Nicole yn wir am ail-ddechrau neu a wnaeth Lucille y symudiad hwn â chymhellion cudd?

Author Description

Read this book in our EasyReadz App for Mobile or Tablet devices

To read this book on Windows or Mac based desktops or laptops:

Recently viewed Books

Help make us better

We’re always looking for ways to improve. If you’ve got feedback or suggestions about how we can do better, we’d love to hear from you.

Note: If you’re looking to solve a problem with your URMS eReader, app, or purchase, visit our Help page, or submit a help request.

What is the purpose of your visit?
Did you accomplish your goal?
Yes No
Where can we improve?
Your comments*