Have questions and need help?
support@ebooks2go.com

4:E Kroppen

Overview

Publisher
Tektime
Released
October 25, 2023
ISBN
9788835456278
Format
ePub

Book Details

Den 4:e kroppen är inte något flummigt ämne. Det är en filosofisk infallsvinkel som belyser den fjärde kroppen, vilken nästan alla försummar och underutnyttjar. Det är som om du har ett bankkonto med flera miljoner kronor som du inte känner till. Den här boken innehåller svar på många viktiga livsfrågor som människor kan ha. Den här boken hjälper dig att uppleva den gudomliga vibrationen, vilket är både tillfredsställande och helande. Den här boken kan potentiellt utlösa en transcendental rymd inuti läsaren, genom att skapa ett meditativt tillstånd som läker sinnet och öppnar upp för upplysningens RYMD. Varje mening, när den förstås så som författaren avsåg, har potentialen att ta bort ens begränsade jag. Det finns fyra dimensioner i vår närvaro, och vi kan uppfatta dem när som helst (fysisk/energimässig/tänkandet/medvetandet). När vi känner igen de här kropparna så ökar vår självmedvetenhet, vilket tar bort begränsningen där vi enbart (...character limit reached).
Jag säger ödmjukt och varsamt att den här boken, enligt min mening, är optimistisk och står på försynens sida. Den är erfarenhetsbaserad och har mer att ge till rätt själar som läser idéerna korrekt och med rätt tankesätt. Innehållet i boken kom ur ett flow-tillstånd under stunder med djup kontakt, som om det var avsett för en viss grupp människor. Ofta blev författaren förvånad över den klarhet som flödade in i honom under de ögonblicken, och ibland satt han i chock eftersom insikterna stod i direkt motsats till hans egna övertygelser och sätt att göra saker. Han är helt övertygad om att materialet tillhör Universum, och att han fick det till sig via intuitionen för sin egen och andras utvecklings skull. Ofta inspirerades han av sitt material, som om det inte var hans. Författaren upplevde många tillfällen av uppvaknande medan han kanaliserade den visdom som delas i denna bok. Ett vibrationstillstånd som kallas den "gudomliga vibrationen" är något som vår själ söker efter naturligt. Det är tillfredsställande, och placeras högst i rangordningen som en mycket positiv upplevelse av vårt kärnjag. Den gudomliga vibrationen finns överallt. Allt vi behöver göra för att uppleva den är att ställa in oss på den vibrationen. Vi har en kraftfull avstämningsmaskin som kallas sinnet. Sinnet kan ställa in sig på vilken vibration som helst, från hämnd till kärlek, sorg till lycka, fattigdom till välstånd och demonisk till gudomlig. Vi behöver lära oss att bli tillräckligt skickliga för att styra det i rätt riktning.Den här boken hjälper dig att uppleva den gudomliga vibrationen, vilket är både tillfredsställande och helande. Jag kunde känna överföringen av gudomlig energi genom de ord och idéer som presenteras här. Om du läser boken och känner lycka, så är den avsedd för dig. Var gärna i rätt sinnesstämning för att ta emot den.Hur och varför.Den här boken har uppstått ur författarens direkta upplevelser och djup kontemplation, vilka ledde till djupgående insikter under särskilda stunder i hans liv. Den är också en sammanställning av material som tidigare delats i en månatlig studiecirkel, "Mind Purification", som författaren har hållit i sedan 2010. Idéflödet härstammar från ögonblick av djupgående klarhet som uppstått med en hög nivå av övertygelse och äkthet. Författaren var länge involverad i filosofi och självkännedom, vilket på sitt sätt guidade honom till att vägleda andra i frågor om sinnet och jaget. Många söker vägledning från honom i livsfrågor och sinnesfrågor, och han har hjälpt till att ge större klarhet, visdom och goda råd som lyft dem till deras nästa nivå. Författaren tror att ett element som kallas Livsintelligensen leder ut sig själv till sina delar (läsarna) genom sin knytpunkt (författaren) för att uppleva sig själv, när tidpunkten är rätt.Vad handlar den om?Den här boken kan potentiellt utlösa en transcendental rymd inuti läsaren, genom att skapa ett meditativt tillstånd som läker sinnet och öppnar upp för upplysningens RYMD. (Upplysning

Author Description

Read this book in our EasyReadz App for Mobile or Tablet devices

To read this book on Windows or Mac based desktops or laptops:

Recently viewed Books

Help make us better

We’re always looking for ways to improve. If you’ve got feedback or suggestions about how we can do better, we’d love to hear from you.

Note: If you’re looking to solve a problem with your URMS eReader, app, or purchase, visit our Help page, or submit a help request.

What is the purpose of your visit?
Did you accomplish your goal?
Yes No
Where can we improve?
Your comments*