Have questions and need help?
support@ebooks2go.com

Ảo Ảnh Hạnh Phúc: Vượt Qua Nỗi Sợ Để Chọn Tình Yêu

Overview

Publisher
Tektime
Released
September 21, 2023
ISBN
9788835454588
Format
ePub

Book Details

"Thế giới nhìn ra bên ngoài là những cơn mộng nhưng nếu nhìn về lại bên trong lại chính là sự thức tỉnh". - Carl Jung Ảo Ảnh Hạnh Phúc; Lựa Chọn Tình Yêu thay vì Sợ Hãi là quyển sách thứ tư nằm trong "Bộ Tứ Tác Phẩm Thức Tỉnh". Cuốn sách này sẽ tiết lộ những con đường sai lầm mà ta có thể mắc phải trong cuộc đời nhưng đồng thời cũng sẽ cho ta biết cách làm thế nào để tìm thấy sự bình yên nội tại và mục đích thực sự trong cuộc sống mỗi người. Khi mối quan hệ của chúng ta với thế giới xung quanh được hình thành thông qua lăng kính chi phối nỗi sợ hãi, Hành trình xuyên cuộc sống của chúng ta thường có thể cảm thấy cô đơn và ngột ngạt. Rắc rối của chúng ta là vô số, hành lý nặng nề, thường khiến chúng ta dựng lên những rào cản bên trong, bảo vệ chúng ta khỏi những tổn thương về tình cảm. Tuy nhiên, những rào cản tương tự này cũng giúp cô lập chúng ta khỏi mọi thứ xung quanh, kể cả con người thật của chúng ta. Ảo Tưởng Hạnh Phúc là một cuốn sách tâm linh tiết lộ cách đón nhận tình yêu thương vượt qua nỗi sợ hãi, ngừng tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc bên trong thông qua các hoạt động bên ngoài và các mối quan hệ trong thế giới; thay vào đó, tìm kiếm nó từ bên trong.

Author Description

Read this book in our EasyReadz App for Mobile or Tablet devices

To read this book on Windows or Mac based desktops or laptops:

Recently viewed Books

Help make us better

We’re always looking for ways to improve. If you’ve got feedback or suggestions about how we can do better, we’d love to hear from you.

Note: If you’re looking to solve a problem with your URMS eReader, app, or purchase, visit our Help page, or submit a help request.

What is the purpose of your visit?
Did you accomplish your goal?
Yes No
Where can we improve?
Your comments*