Have questions and need help?
support@ebooks2go.com

Reflektime Shpirtërore: Një Libër Mbi Rizgjimin Dhe Ndri?imin

Overview

Publisher
Tektime
Released
November 25, 2022
ISBN
9788835444619
Format
ePub

Book Details

""Reflektime Shpirtërore: Një Libër Mbi Rizgjimin dhe Ndriҫimin" është një libër me poezi, që përmban 200 poema Shpirtërore në formën e vargut të lirë. Këto poema përcjellin reflektimet e përjetuara në katër romanet shpirtërore të "Tetralogjisë së Rizgjimit", përveҫ atyre shumë të tjerave akoma të pabotuara. Në themel të këtyre poemave qëndron tema Shpirtërore, ku secila prej tyre ilustron aspekte të ndryshme të "Rizgjimit" dhe "Ndriҫimit".
Reflektime Shpirtërore: Një Libër Mbi Rizgjimin dhe Ndriҫimin është një libër me poezi, që përmban 200 poema Shpirtërore në formën e vargut të lirë. Këto poema përcjellin reflektimet e përjetuara në katër romanet shpirtërore të "Tetralogjisë së Rizgjimit", përveҫ atyre shumë të tjerave akoma të pabotuara. Në themel të këtyre poemave qëndron tema Shpirtërore, ku secila prej tyre ilustron aspekte të ndryshme të procesit të "Rizgjimit" dhe "Ndriҫimit". Nuk kanë ngjyrim fetar, tingëllojnë më shumë si reflektime të përditshme shpirtërore mbi ndriҫimin shpirtëror. Spiritualiteti është besimi se ekziston një copëz Perëndie (Shpirti apo Fryme të Shenjtë) brenda ҫdo jete dhe si rrjedhojë, ҫdo jetë është e Rëndësishme, e Barabartë, dhe e Ndërlidhur. Qëllimi im kur shkruajta katër librat e Tetralogjisë së Rizgjimit dhe këtë libër me poezi ishte të përpiqesha për të Rizgjuar dhe ndihmuar të tjerët, që janë Zgjuar, për të kuptuar më thellë se ҫfarë është Ndriҫimi, në mënyrë që Rrugëtimi i tyre Në Jetë të jetë akoma edhe më i plotësuar."

Author Description

Read this book in our EasyReadz App for Mobile or Tablet devices

To read this book on Windows or Mac based desktops or laptops:

Recently viewed Books

Help make us better

We’re always looking for ways to improve. If you’ve got feedback or suggestions about how we can do better, we’d love to hear from you.

Note: If you’re looking to solve a problem with your URMS eReader, app, or purchase, visit our Help page, or submit a help request.

What is the purpose of your visit?
Did you accomplish your goal?
Yes No
Where can we improve?
Your comments*