Have questions and need help?
support@ebooks2go.com

Giác Ngộ: Sách Về Sự Tỉnh Thức và Giác Ngộ

Overview

Publisher
Tektime
Released
October 10, 2022
ISBN
9788835442769
Format
ePub

Book Details

"Giác ngộ: Cuốn sách về sự tỉnh thức và giác ngộ" là một tập thơ bao gồm 200 bài thơ tự do về tâm linh. Bài thơ này gồm những suy ngẫm được tìm thấy trong bốn cuốn tiểu thuyết tâm linh trong "Bộ tứ giác ngộ" cùng với nhiều bài khác chưa được xuất bản. Chủ đề cơ bản của những bài thơ này về tâm linh, mỗi bài minh họa các khía cạnh khác nhau của sự thức tỉnh và giác ngộ. Để thực sự hiểu từng chủ đề, chỉ đọc 2 hoặc 3 chủ đề mỗi ngày và "suy ngẫm". Tâm linh là niềm tin rằng có một tinh thần thánh (tinh thần hoặc linh hồn) ở trong mỗi vật sống và do đó, mỗi vật sống đều quan trọng, bình đẳng và kết nối. Mục tiêu của tôi khi viết bốn cuốn sách trong Bộ tứ giác ngộ và cuốn sách được truyền cảm hứng từ tinh thần thánh này là cố gắng đánh thức và giúp những người khác được thức tỉnh và hiểu đầy đủ hơn về giác ngộ để chuyến hành trình đời sống của họ có thể được nhận thức đầy đủ hơn.

Author Description

Read this book in our EasyReadz App for Mobile or Tablet devices

To read this book on Windows or Mac based desktops or laptops:

Recently viewed Books

Help make us better

We’re always looking for ways to improve. If you’ve got feedback or suggestions about how we can do better, we’d love to hear from you.

Note: If you’re looking to solve a problem with your URMS eReader, app, or purchase, visit our Help page, or submit a help request.

What is the purpose of your visit?
Did you accomplish your goal?
Yes No
Where can we improve?
Your comments*